Styrelsen

Kassör

 

Jeanette Fjordell

Ledamot: Peter Eriksson

Ledamot: Niklas Eriksson

Ledamot: Ove Kieri

Ledamot: Stefan Pettersson

Ledamot: Oskar Forsén Sarri

 

Suppleant: Eddie Stridsman

Suppleant: Hjalmar LIndehag

 

Kontaktman ACCS: Roger LIndehag