Om klubben

Om klubben

Midnight Sun Cruisers bildadades 1989 och är ansluten till American Car Club Sweden (ACCS). Med hjälp av dåvarande kommunalrådet Lars Essling och disponent Sven-Erik Sandström fick vi våra nuvarande lokaler 1991.

Klubbhuset är beläget vid foten av Luossavaara och uppfört c.a år 1910. Den gamla pumpstationen var i mycket dåligt skick vid övertagande efter att ha stått kallställt i flera år. Vi har under årens lopp totalrenoverat både in- och utvändigt. Klubben har i dag c.a 80 fullvärdiga medlemmar och drygt 300 stödmedlemmar. Alla fullvärdiga är även medlem i ACCS.